top of page

Stryneprinsar

Uppdaterat: 5 jan. 2021

English version further down!

Når eg først så denne vesketypen vart eg veldig begeistra! For dei er unekteleg spesielle og unike, Stryneprinsane. På digitalt museum åleine finst det eit titals veldig godt verna Stryneprinser, og dei tilhøyrer alle Nordfjord folkemuseum.


Stryneprinsane som er funne blir datert alle til ein tidsperiode på om lag 50 år, og dei kjem alle frå same geografiske område, sentrert rundt Stryn og Nordfjord i Vestland fylke tidlegare Sogn og Fjordane (sjå kart).


Image 1 (back to english translation)


Den første Stryneprinsen eg ønsker å presentera er denne frå 1878.

Image 2 (back to english translation)


Det interessant med Stryneprinsane er at dei har eit heilt særeigent estetisk uttrykk som skil seg markant frå alle andre eldre vesketypar eg har sett. Både "dragemønsterene" (der denne veska inngår) og “tulipanmønster” som kjem til å presenterast seinare. Mønsteret er med stor sikkerheit prega inn i skinnet. “Dragemønsteret” er sannsynlegvis prega med pregepinnar eller falsbein, og dei detaljerte mønstera rundt omkring er prega med mønsterhjul. Dette veit vi då Nordfjord Folkemusem har nokon verna mønsterhjul som er laget av ein gjørtlar i Hornindal.