top of page

Fiskskinn är ett fantastiskt material som har oanade möjligheter, och förmågor, och som dessutom är mycket miljövänligt. Jag älskar fiskskinn och använder det ofta i det jag producerar. Det är dekorativt och dessutom extremt starkt, - bland de starkaste i världen är havskattens skinn.


2010 gjorde möbeltapetserareleven Elin Langaard Jensen, vid Carl Malmstenskolan i Stockholm, en studie i samband med sitt examensarbete. I den här studien undersökte hon olika fiskskinns styrka vid Elmo Leathers laboratorier i Borås. I studien testade hon både slitstyrka och så kallade rubbingtester för att se om fiskskinn kan användas till möbeltapetsering. Resultaten visade att fiskskinn - och då särskilt havskattens skinn - är extremt starkt, och att man definitivt kan använda det som möbelskinn. I slitstyrketesterna belastade Elin skinnen med upp mot 894 Newton, och det som hände vid maximal belastning var att tråden gick sönder - skinnet var oskadat. Det kan också nämnas att vissa av fiskskinnen var starkare än oxhud i testerna.