top of page

Fiskskinn är ett fantastiskt material som har oanade möjligheter, och förmågor, och som dessutom är mycket miljövänligt. Jag älskar fiskskinn och använder det ofta i det jag producerar. Det är dekorativt och dessutom extremt starkt, - bland de starkaste i världen är havskattens skinn.


2010 gjorde möbeltapetserareleven Elin Langaard Jensen, vid Carl Malmstenskolan i Stockholm, en studie i samband med sitt examensarbete. I den här studien undersökte hon olika fiskskinns styrka vid Elmo Leathers laboratorier i Borås. I studien testade hon både slitstyrka och så kallade rubbingtester för att se om fiskskinn kan användas till möbeltapetsering. Resultaten visade att fiskskinn - och då särskilt havskattens skinn - är extremt starkt, och att man definitivt kan använda det som möbelskinn. I slitstyrketesterna belastade Elin skinnen med upp mot 894 Newton, och det som hände vid maximal belastning var att tråden gick sönder - skinnet var oskadat. Det kan också nämnas att vissa av fiskskinnen var starkare än oxhud i testerna.


En av de ledande experterna på fiskskinnsgarvning vi har i dag är Lotta Rahme som har ett garveri i Uppsala. Hon är ledande inom traditionella garvningsmetoder för fiskskinn både nationellt och internationellt. Hon blev nyligen utnämnd till mästare i garvaryrket. Sist det utnämndes en mästare inom yrket var 1956, så det kan man lugnt säga är en stor bedrift. Om man är intresserad av garvning med fiskskinn kan jag varmt rekommendera boken hon skrivit om ämnet som heter "Fiskskinn garvning och sömnad". Jag har tappat räkningen över hur många gånger jag läst boken från pärm till pärm!


Jag vet att användandet av fiskskinn är större nu än tidigare, men jag tycker det borde användas ännu mer. Dels på grund av dess kvaliteter, dels för att det är ett mer miljövänligt material än t.ex. kohud, och inte minst för att det är så vackert.

bottom of page