top of page

Fiskeskinn er et fantastisk materiale med uante muligheter og egenskaper, som dessuten er svært miljøvennlig. Jeg elsker fiskeskinn og bruker det ofte i det jeg produserer. Det er dekorativt og ekstremt sterkt, og blant de sterkeste skinnene i verden er steinbitens skinn.


I 2010 gjennomførte møbeltapetserereleven Elin Langaard Jensen ved Carl Malmstenskolan i Stockholm en studie i forbindelse med sitt avsluttende arbeid. I denne studien undersøkte hun ulike fiskeskinns styrke ved Elmo Leathers laboratorier i Borås. I studien testet hun både slitestyrke og såkalte rubbingtester for å se om fiskeskinn kan brukes til møbeltapetsering. Resultatene viste at fiskeskinn - og da spesielt steinbitens skinn - er ekstremt sterkt, og at det definitivt kan brukes som møbelskinn. I slitestyrketestene belastet Elin skinnet med opp til 894 Newton, og det som skjedde ved maksimal belastning var at tråden gikk i stykker - skinnet var uskadet. Det kan også nevnes at noen av fiskeskinnet var sterkere enn okseskinn i testene.


En av de ledende ekspertene på fiskeskinnsgarving vi har i dag er Lotta Rahme, som har et garveri i Uppsala. Hun er en ledende person innen tradisjonelle garvemetoder for fiskeskinn både nasjonalt og internasjonalt. Nylig ble hun utnevnt til mester i garveyrket. Sist en mester ble utnevnt innen yrket var i 1956, så det kan man trygt si er en stor prestasjon. Hvis man er interessert i garving med fiskeskinn, kan jeg varmt anbefale boken hun har skrevet om emnet, som heter "Fiskskinn garvning och søm". Jeg har mistet tellingen over hvor mange ganger jeg har lest boken fra perm til perm!


Jeg vet at bruken av fiskeskinn er større nå enn tidligere, men jeg synes det burde brukes enda mer. Delvis på grunn av dets kvaliteter, delvis fordi det er et mer miljøvennlig materiale enn for eksempel kuskinn, og ikke minst fordi det er så vakkert.

Comentarios


bottom of page